Əlaqə
Təhsil Nazirliyinin Beynəlxalq əməkdaşlıq şöbəsi, Xaricdə təhsil və əcnəbi tələbələrlə iş sektoru:
 
Şöbə müdiri 
Tural Əhmədov
tural.ahmadov@edu.gov.az
 
Sektor müdiri
Müjdat Həsənov
muzhdat.hasanov@edu.gov.az
 
Sektorun məsləhətçisi
Nərmin Abdurəhmanova
narmin.abdurahmanova@edu.gov.az, 0125991155 (5260)
kurasiya: HTP məzunlarla iş
 
Sektorun məsləhətçisi
Elçin Hüseynov
elchin.huseynov@edu.gov.az, 0125991155 (5334)
kurasiya: Çin, Latviya, Macarıstan, Qazaxıstan, Rumıniya ölkələri üzrə
 
Sektorun mütəxəssisi
Ziyadxan Xankişizadə
kurasiya: HTP məzunlarla iş
kurasiya: Çin, Latviya, Macarıstan, Qazaxıstan, Rumıniya ölkələri üzrə
 
Sektorun mütəxəssisi
Niftalı Qasımlı
niftali.gasimli@edu.gov.az, 0125991155 (5265)
kurasiya: Çin, Latviya, Macarıstan, Qazaxıstan, Rumıniya ölkələri üzrə
 
Sektorun mütəxəssisi
Şəms Səfərəliyeva
shams.safaraliyeva@edu.gov.az, 0125991155 (5267)
kurasiya: HTP məzunlarla iş