Əlaqə
Təhsil Nazirliyinin Beynəlxalq əməkdaşlıq şöbəsi, Xaricdə təhsil və əcnəbi tələbələrlə iş sektoru:
 
Şöbə müdiri s.m.i.e., müdir müavini
Tural Əhmədov
tural.ahmadov@edu.gov.az
 
Sektor müdiri
Müjdat Həsənov
muzhdat.hasanov@edu.gov.az
 
Sektorun məsləhətçisi
Nərmin Bağırova
narmin.baghirova@edu.gov.az, 0125991155 (5260)
kurasiya: HTP məzunlarla iş
 
Sektorun məsləhətçisi
Elçin Hüseynov
elchin.huseynov@edu.gov.az, 0125991155 (5334)
kurasiya: Çin, Latviya, Macarıstan, Qazaxıstan, Rumıniya ölkələri üzrə
 
Sektorun mütəxəssisi
Günel Orucova
gunel.orucova@edu.gov.az, 0125991155 (5198)
kurasiya: HTP məzunlarla iş
 
Sektorun mütəxəssisi
Niftalı Qasımlı
niftali.gasimli@edu.gov.az, 0125991155 (5265)
kurasiya: Çin, Latviya, Macarıstan, Qazaxıstan, Rumıniya ölkələri üzrə

Sektorun mütəxəssisi
Nərmin Həsənova
narmin.hasanova@edu.gov.az, 0125991155 (....)
kurasiya: Çin, Latviya, Macarıstan, Qazaxıstan, Rumıniya ölkələri üzrə